Tillämpningar – SMS Submit

Nedan finner ni några olika exempel på tillämpningar som kan implementeras med hjälp av ett konto i vår SMS Submit tjänst.

Det finns obegränsade möjligheter till olika tillämpningar men nedanstående är ett urval avsett att inspirera. Nedanstående funktioner kräver mer eller mindre integration med omkringliggande system. Vi hjälper gärna till med tips, råd och konsulttjänster runt detta.

Sändning av larm från övervakningssystem

Ett övervakningssystem eller liknande genererar larm då något problem uppstår. Detta larm triggar sedan sändning av ett meddelande till en eller flera mottagare, t.ex. tekniker som har jour eller liknande.

Sändning av notifiering vid inkommande e-mail

När man åker på semester eller tjänsteresa kan det ibland vara bra att veta när det kommer e-mail, kanske från en specifik avsändare.

Genom en koppling till SMS kan man t.ex. få reda på avsändare, ämne och den första delen av texten i mailet var man än befinner sig.

Fråga interna system

Ett SMS skickas från en telefon till ett dedikerat GSM-nummer. SMS:et levereras till en applikation som baserat på meddelandet sätter ihop ett svar som skickas tillbaka till mottagaren.

På detta sätt kan man t.ex. få orderstatus eller liknande genom att skicka in ett ordernummer via SMS.

Låt kundtjänst ställa frågor via SMS

En kundtjänst kan via ett webb-baserat gränssnitt ställa kompletterande frågor via SMS till kunder. Svaren från kunderna kopplas ihop med den tidigare frågan och representeras tydligt i gränssnittet.

Tävlingar

Ett DR-utskick (via vanlig post eller e-mail) görs till ett antal mottagare där en rebus eller liknande ingår. Mottagaren uppmanas att skicka in svaret som SMS till ett visst nummer. Inkommande svar bekräftas till avsändaren och man kan se en sammanställning över svaren i real-tid.

När tävlingsperioden är över får sent inkomna svar ett besked om att tävlingen tyvärr är stängd.

Dubbelriktad e-mail/SMS brygga

Ge användare möjlighet att skicka e-mail till specifika adresser så att dessa går iväg som SMS, t.ex. 0701234567@sms.example.com. Det är också möjligt för mottagaren av SMS:et att svara och svaret hamnar då i mailboxen för den användare som skickade originalmeddelandet.