Support

Vi tillhandahåller snabb och korrekt support för våra tjänster.

Det bästa sättet att öppna ett supportärende är att mejla till support@infoflexconnect.se. Ärendet hamnar då i vårt ärendehanteringssystem och ni får tillbaka ett mejl med ett ärendenummer.

För att göra det lättare för oss att ge er ett snabbt svar är det bra om ni ger en så exakt felbeskrivning som möjligt och om ärendet gäller ett specifikt meddelande ser vi gärna att ni ger oss meddelandets id alternativt mottagare och tidpunkt för meddelandet.